Унив.-Ас. Маг. Елица Тилкиджиева - психотерапевт, обучаващ терапевт и супервайзор

За мен

Аз съм психотерапевт, коуч и супервизор, обучаващ терапевт и групов инструктор в Института за интегративна гещалттерапия във Виена, както и лектор и съ-ръководител в института за изследване на обучението в университета "Зигмунд Фройд". След като приключих следването си по Психология в България, продължих и завърших обучение по Психотерапия в университета "Зигмунд Фройд" (в кооперация с Института по интегративна Гещалт Терапия Виена). От 2004 г. работя в областта на психичното здраве и дълги години имах успешна частна практика във Виена. Към моите области на специализация принадлежат личностни, афективни, стресови и соматоформни разстройство, хроничен стрес и хронични болести, миграционни и културни теми, промоция на здравето и качество на живот.

Родена съм в София, България. Моят личен и академичен път ме доведе в Австрия през 2009 г., където се специализирах в психотерапия и станах лицензиран терапевт, където отрких своето благоденствие и където продължавам да се развивам всеки ден.

Образование

Обучаващ терапевт, ръководител на групи, обучаващ супервайзор (Институт за Интегративна Гещалт Терапия Виена, Австрия)
Вписване в листата на психотерапевтите в Министерството на Здравеопазването, Австрия
Психотерапевтична специализация – Интегративна Гещалт Терапия (Институт за Интегративна Гещалт Терапия Виена, Австрия)
Магистър Психотерапевтична наука (Университет Зигмунд Фройд, Виена, Австрия)
Бакалавър Психотерапевтична наука (Университет Зигмунд Фройд, Виена, Австрия)
Бакалавър Психология (Нов български университет,София, България)
 

Допълнително обучение

Психотерапия чрез общуващите тела (специализация, Юлиане Апел-Опър)
Телесно ориентиран подход в Гещалт терапията (специализация, Институт за Интегративна Гещалт Терапия Виена, Австрия)

Психосоциални компетенции в икономиката (следуниверситетски квалификация,  Университет Зигмунд Фройд, Виена, Австрия)
Наука за щастието (специализация, Университет Бъркли, САЩ)
Произход и разновидности на групова терапия (специализация, Бъд Федър, Институт за Интегративна Гещалт Терапия Виена, Австрия)
Гещалт терапия с деца (специализация, Томас Шон, Институт за Интегративна Гещалт Терапия Виена, Австрия)
Личностноцентрирана терапия на двойки и семейна терапия (специализация, Чарлз О’Леари)
Емоционално фокусирана терапия, ниво I (специализация, Университет Зигмунд Фройд, Виена, Австрия)
Въведение в Брейнспотинг (специализация, Дейвид Гранд)
Гещалт терапия и личностно развитие (специализация, Бъд Федър, Институт за Интегративна Гещалт Терапия Виена, Австрия)
Психодрама: креативност и спонтанност в действие (специализация, Ана Чеснър, Институт за Интегративна Гещалт Терапия Виена, Австрия)
 

Изследователска дейност в Университет Зигмунд Фройд, Виена

Съ-ръководител на Института за изследване на обучаващите

 

Отличия и награди

CEEPUS (специализация във Виенския Университет – Нов български университет)
Семестър по когнитивна наука (Eötvös Loránd Университет, Будапеща, Унгария)
Вписване в листата на най-добрите студенти на Нов български университет, София, България
 

Друг професионален опит

Управител в  компания в автомобилната индустрия (4 години)