Унив.-Ас. Маг. Елица Тилкиджиева - психотерапевт, обучаващ терапевт и супервайзор

Консултиране

Консултирането подпомага саморефлексията в професионален контекст на хора, екипи и организации. Целта е да се разработи реалистично самовъзприятие, да се стимулира разпознаване и приемане на личните граници, да се помогне за по-доброто спряване с конфликти и трудности, да се подбуди намирането на нови и творчески решения, както и да се подпомогне разбирането и успешното справяне с процесите в случай на настъпващи промени в организацията на екипно и лично ниво. Чрез консултирането, възприятието и осъзнаването се засилва и се развива широка гама от решения и възможности за справяне с предизвикателствата.

Консултирането е подходящо за всеки, който има отговорна и изискваща професионална роля (като ръководител на проект, специалист или мениджър). В случай на предстоящи промени в организацията може да е разумно да се съпроводят за определен период от време екипи, които работят заедно.

Коучингът е подходящ и за хора, които търсят нова професионална ориентация.

Консултирането може да помогне за:

 • Определяне на професионални функции и роли, за практикуване на лидерски техники
 • Справяне с нова роля
 • Укрепване на възможността за водене на успешни преговори
 • Подобряване и улесняване на управлението на конфликти
 • Насърчаване и подкрепа за справяне с трудни чувства
 • Подобряване на поведението в публични ситуации
 • Успешно справяне със стреса и трудностите
 • Предотвратяване на синдрома на професионално изтощаване (burn-out)
 • Разпознаване на неосъзнати процеси и динамика в организацията
 • Подкрепяне на процеса на промяна в компанията
 • Разбиране и регулиране на организационните процеси на развитие (възприятие, алтернативи, интервенции, анализи, странични ефекти)
 • Подкрепа за нови ориентации в професията и живота

Продължителност на консултирането

Консултирането продължава около 10-15 сесии. Интензитетът и честотата на сесиите зависят от процеса и от индивидуалното (корпоративното) развитие.

Предлагам консултиране на английски, немски и български език, в индивидуалнa и екипнa среда.